פרוייקט "סחלב"

 

פרויקט סחלב הוא שותפות בין ארגונית של משרד העבודה והרווחה, עירית חיפה והעמותות אשלים, עלם, וקהילת הדר. מטרתו העיקרית של הפרויקט היא מתן פתרונות משלימים קצרי טווח לנוער במצבי סיכון שברחו, גורשו או הוצאו בצו מביתם. בארבע השנים האחרונות, מלווה מילועוף את הפרויקט באופן רציף ונותנת מזון למטבח הבית.

 

הפרויקט מכיל ארבעה מרכיבים עיקריים:

 

ניידת "כתובת רחוב" היוצאת בשעות הלילה לזירות שונות בעיר חיפה במטרה ליצור קשר עם נוער מנותק ולסייע בידיו במציאת פתרון לבעיותיו. למרכיב זה נוסף נדבך חדש בשם "ציפורי לילה" המהווה זירת איתור של בני נוער משוטטים בשעות הלילה.

 

"קורת גג" מסגרת הלנתית הכוללת את הבית לנוער חסר קורת גג. בית זה נועד לבני נוער המצויים במשבר אקוטי, עזבו את ביתם, או גורשו ממנו ודרים ברחוב מנותקים מכל מסגרת. כאן הם זוכים למענה מיידי לצרכיהם: מיטה חמה, מזון, ייעוץ וטיפול בשעת משבר. בני נוער יכולים להיקלט בבית בכל שעות היממה. הצוות הפועל בבית מסייע לנערים בגיבוש תוכנית טיפולית להמשך שהייתם לטווח זמן קצר בבית. תוך כדי כך מסייע הצוות במציאת סידור נורמטיבי מחוץ לבית, במסגרות חלופיות בקהילה.

 

מית"ר (מרכז יום תומך רב תחומי) הוא מסגרת יומית לבני נוער מנותקים מלימודים ו/או עבודה ומסגרת יומית לבני נוער להם קשר עם ניידת כתובת רחוב שאינם יכולים עדיין להשתלב "בבית", או אינם זקוקים לקורת גג, אך הם מנותקים מלימודים ועבודה או על סף ניתוק. בני הנוער במית"ר מוצאים מענה משמעותי לעשייה בשעות היום. המית"ר כולל מועדון קלט חברתי, מרחב למידה, מרחב אומנות, חדר כושר ומרכז מוסיקה ומולטימדיה.

 

חממה תעסוקתית לנוער הכוללת שני תתי פרויקטים. הראשון, יזמות עיסקית לנוער – מאנצי'ס, מיזם עיסקי הפועל כמרכיב בתוכנית סחלב. מאנצי'ס מספק כריכים למשרדים, מפעלים וכדומה. המיזם נותן אפשרות לבני הנוער לרכוש השכלה מקצועית וכניסה למעגל העבודה תוך שילובם בקבוצות עבודה חברתית תומכת ואינטראקטיבית, עוזר לבני הנוער לממש את הפוטנציאל האישי הטמון בהם, מעלה את הביטחון העצמי ומקנה ערכים ומיומנויות אישיות. השני, הכשרות מקצועיות וחונכות כהכנה לעולם העבודה – דרך המלך, פרויקט הדגל של עמותת עלם, פרויקט חניכה אישית בין מתנדב/ת לנער/ה שמשמש כמאמן לחיים וזאת על מנת לנסות ולהוביל את הנער לחוות חווית הצלחה דרך תמיכה, ליווי והעצמה עד שילובו במקום עבודה.

 

מטרות התוכנית הן:

 

צמצום תופעת הניתוק בקרב בני נוער במצבי סיכון וסכנה באמצעות מענה טיפולי וחינוכי.

החזרת בני הנוער לפעילות נורמטיבית בקהילה

חיזוק שייכות הדדית בין בני הנוער והקהילה.

מתן רשת ביטחון לבני נוער בסיכון המשתלבים מחדש במערכת הקהילתית.

 

 

על מנת להתנדב בפרויקט, ניתן ליצור קשר עם גברת כרמית הולצמן, מנהלת קשרי חוץ, בפלאפון מספר 054-9773844

 או במייל snif.hai@elem.org.il